در مورد سینک آشپزخانه بهتر است به موارد زیر توجه نماییم :

1- آیا ارتفاع نصب سینک ظرفشویی از کف تمام شده مناسب است؟

ارتفاع نصب از کف تمام شده 85 سانتی متر است .

2- آیا ارتفاع نصب لوله های آبرسانی به سینک از کف تمام شده درست است؟

ارتفاع نصب لوله های آبرسانی به سینک از کف تمام شده 55 سانتی متر است .

3- آیا قطر لوله آبرسانی به سینک ظرفشویی 1/2 اینچ می باشد؟

4- آیا سمت اتصال آب گرم مصرفی (سمت چپ) درست است؟

5- آیا ارتفاع نصب لوله فاضلاب سینک از کف تمام شده درست است؟

ارتفاع نصب لوله فاضلاب سینک از کف تمام شده 45 سانتی متر است .

6- آیا قطر سیفون و عمق آب هوابند سینک ظرفشویی درست می باشد؟

حداقل قطر سیفون سینک ظرفشویی باید 1/2-1 اینچ و عمق آب هوابند آن 75 میلی متر باشد

7- آیا در صورت نصب شیر مخلوط روی لوله آب سرد مصرفی سینک ظرفشویی شیر یکطرفه نصب شده است؟

لوله هواکش فاضلاب سینک باید به طور قائم با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق تا حد اقل 15 سانتی متر بالاتر از لبه سرریز ادامه یابد ، آیا رعایت شده است؟

اگر سینک به صورت لگن سرتاسری باشد باید هر 50 سانتی متر طول آن به عنوان یک سینک مستقل تلقی گردد .
می دانیم که :
حداقل فشار قبل از شیر سینک 5.5 متر ستون آب یا 8 پوند بر اینچ مربع می باشد و در این فشار حداقل دبی باید 1/2 گالن در دقیقه باشد .


ارسال دیدگاه