نماهای متحرک در ساختمان

نمای ساختما نها به ویژه ساختمان های تبلیغاتی و عمومی بخشی از تاروپودی است که تصویر شهر را می سازد و اهمیت بسیاری دارد.

بنابراین تأثیر ذهنی هر بنا بر مردم با میزان جذابیت، ظرافت و منحصر به فردی نمای آن در ارتباط است. مهمتر اینکه این روزها مردم با مفهوم معماری پایدار بیشتر آشنا شده اند و محصولات طبیعت دوست را ترجیح می دهند.

بنابراین امروزه با استفاده از فناوری های پیشرفته نماهایی طراحی میشود که علاوه بر وا کنش به محیط اطراف بر شرایط داخل ساختمان نیز تأثیرگذارند. ارنست گیسلبرت Ernst Gieselbercht با به کارگیری این فناوری نمایی متحرک طراحی کرده است که به تغییرات محیط وا کنش نشان می دهد و موجب استفاده کمتر از انرژی می شود.این نمای متحرک متشکل از 54 قطعه موتور است که با کنترل های الکتریکی داخل خانه کار می کند. گفتنی است این کنترل قابلیت تنظیم و حرکت هر 54 موتور نصب شده روی نما را به صورت جدا گانه دارد. تنظیم جهت و باز و بسته شدن این موتورها دما و نور داخل خانه را کنترل میکند و مصرف بهینه را به دنبال خواهد داشت.

ارسال دیدگاه