در مورد نصب دوش بهتر است به موارد زیر توجه نماییم

آیا قطر لوله آب سرد و گرم به شیر مخلوط دوش مناسب است؟
قطر لوله ای که به دوش آب می رساند باید حد اقل 1/2 اینچ باشد .

آیا سمت اتصال لوله آب گرم مصرفی درست می باشد؟
شیر آب گرم مصرفی سمت چپ می باشد .

آیا کف و دیواره های توالت عایق رطوبتی مناسب شده است؟
دیواره های اطراف اتاقک باید دست کم تا ارتفاع 1.8 متر با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفــوذ رطوبی سـاخته شــود و سطوح آن کاملا صاف و صیقلی و قابل شستشو باشد، عایق رطوبتی کف مطابق نقشه های معمــاری اجـــرا می گردد .

آیا قطـر نامی کفشـوی کف کابیـن مناسب بوده و روی دهـانه تخلیه شبکه قابـل برداشتن و مناسب نصب شده است؟
قطر اسمی لولـه تخلیه کفشــوی حد اقل 2 اینچ یا 50 میلیمتر بوده وروی دهانه تخلیه باید شبکه مقاوم در برابر خوردگی و قابل برداشتن نصب شود که سوراخ های آن از 6 میلی متر بزرگتر نباشد .

آیا لوله قائم دوش توسط بست به دیوار محکم شده است؟

آیا ارتفاع شیر مخلوط دوش از کف تمام شده مناسب است؟
ارتفاع شیر دوش تا کف تمام شده 90 تا 100 سانتی متر می باشد .

آیا تعداد دوش و وان و توالت و دستشویی برای کاربری های مختلف درست می باشد؟
به جدول 16-7-3-2 الف صفجه 108 کتاب مبحث 16 مراجعه شود .

آیا در شیر هـای اهـرمی بر روی لوله هـای آبرسـانی به شیر، محفظــه هــوا جهت کــاهش ضـــربه قـوچ تعبیـه شده است؟

در صورت استفاده از دوش کمر تلفنی، آیا مانع برگشت جریان بر روی لوله آب سرد مصرفی نصب شده است؟

در صورت استفاده از دوش کمــر تلفنی، نصب مانـع برگشت جـریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خــلا شکـــن و یا شیــر

یکطرفه دوتایی در محل اتصال شلنگ به شیر ضروری است

 

محصولات مرتبط :


ارسال دیدگاه