پیش بینی محققان دانشگاه کلرادو، حاکی است که ذخائر آب شیرین جهان هر سال کاهش می یابد و تا ٢۵سال دیگر نیمی از جمعیت جهان با مشکل کمبود آب شیرین مواجه خواهند بود. مطالعات نشان می دهد اکنون یک سوم جمعیت دنیا در نقاطی زندگی می کنند که آب کافی ندارند. در نواحی روستایی وضع به مراتب وخیم تر است. تنها ٢٩درصد مردم به منابع آب دسترسی دارند و تعداد کسانی که از تاسیسات بهداشتی استفاده می کنند، حتی به ١٣درصد هم نمی رسد.

بیایید کمی با خود فکر کنیم و با رعایت راهکارهای ساده و هر روزه از این مشکل بکاهیم، با صاف همراه باشید.

دیدگاه ها(01)

  1. خريد عسل آذر ۱۱, ۱۳۹۷

    تشکر و آرزوی توفیق جاویدان برای شما

    پاسخ

ارسال دیدگاه